Úvod

motto: Ak by sme urobili všetko, čo dokážeme, prekvapili by sme sami seba..

Oblasti pôsobenia:

  • individuálne poradenstvo a konzultácie spojené s uvoľnením stresu, zlepšením pamäte, koordinácie vzťahov systémom ONE BRAIN
  • organizovanie, lektorovanie kurzov ONE BRAIN a alternatívneho vzdelávania
  • príprava študentov na výtvarné a dramatické štúdium
  • poradenstvo pre rodičov pre rozvoj detí od 6 týždňov do 6 rokov

Hlavné programy:

  • kurzy ONE BRAIN od 1°po 7°, minikurzy
  • kurzy KREATIVITA 1, 2, ( kreslenie rozvíjaním pravou mozgovou hemisférou ), pastel + aqarel
  • kurz pre deti s poruchami dyslexie( ako si zlepšiť učenie )
  • individuálne kurzy podľa dohody
  • pobytové kurzy
  • tanečné relaxácie